Innowacyjne rozwiązania
Elektroniczny kondycjoner energii elektrycznej

1. Co to jest za urządzenie?

Elektroniczny kondycjoner energii to urządzenie włączane pomiędzy odbiorcę energii elektrycznej a sieć zasilającą odbiorcę energii. Urządzenie to monitoruje parametry sieci zasilającej (od strony przyłącza) oraz parametry sieci odbiorcy. Elektroniczny kondycjoner zapewnia: ochronę odbiorcy przed skutkami przepięć (np. dalekie uderzenie pioruna), umożliwia dobór optymalnego poziomu napięcia w sieci odbiorcy, utrzymuje zadany poziom napięcia w sieci odbiorcy, umożliwia programowe obniżenie napięcia, umożliwia korektę tzw. współczynnika mocy odbiorcy, zapewnia równomierne obciążenie prądem sieci dystrybutora energii elektrycznej, ogranicza tzw. harmoniczne prądu pobieranego z sieci. Urządzenie to wykonywane jest jako 3-fazowe, na prądy dopasowywane wg potrzeb odbiorcy. Urządzenie może być obciążane w dowolny sposób, np. jednofazowo.

2. Z czego składa się to urządzenie?

Urządzenie składa się z: filtru wejściowego (4), podzespołu tranzystorowego (1) przetwarzającego napięcie sieci na napięcie stałe, podzespołu tranzystorowego (2) przetwarzającego napięcie stałe na napięcie przemienne dla odbiorcy, filtru wyjściowego (5) wygładzającego napięcie, systemu mikroprocesorowego (3) kontrolującego pracę urządzenia.

3. Jak instalowane jest urządzenie?

Elektroniczny kondycjoner energii instalowany jest szeregowo, pomiędzy odbiorcę a przyłącze energetyczne, w raz z zestawem rozłączników umożliwiającymi montaż lub demontaż urządzenia bez potrzeby wyłączania zasilania odbiorcy. Pierwsza instalacja wymaga wyłączenia zasilania odbiorcy.

Chcesz nawiązać współpracę?